[1]
มงคล ช. , ปิ่นทอง จ. , ประทีปชนะชัย ศ., ก๋าคำ ภ. และ เนื่องจำนงค์ ป. 2020. การวิเคราะห์การขึ้นรูปลึกสำหรับเหล็กกล้าคาร์บอนรีดเย็น เอสพีซีอี. วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. 10, 2 (ต.ค. 2020), 1–11.