[1]
พิศสุวรรณ พ., สุวรรณ ป., เส้งตี้ ย. และ คงสง พ. 2018. อิทธิพลการชุบผิวแข็งของเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำด้วยวิธีแพ็คคาร์บูไรซิ่ง โดยใช้ผงถ่านไม้โกงกาง. วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. 8, 2 (ธ.ค. 2018), 1–12.