[1]
วีรานุกูล ป., ชูสิทธิ์ ผ., ดีปัญญา ว. และ สุวีโร ก. 2018. การใช้เศษพลาสติกโพลิเอทธิลีนเทเรฟทาเลตเป็นวัสดุผสมสำหรับผลิตไม้เทียมขยะกล่องนมที่มีความแข็งแรงสูง. วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. 8, 1 (มิ.ย. 2018), 13–24.