Return to Article Details อิทธิพลของกระบวนการเจาะรูที่ส่งผลต่อค่าอัตราส่วนการขยายรูในเหล็กกล้า ความแข็งแรงสูงเกรด SP153-590 (Influence of hole making processes on the hole expansion ratio of high strength steel grade SP153-590) Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy