Return to Article Details ระบบตรวจจับใยแก้วนำแสงชนิด ฟาบรี-เปโรต์ อินเทอร์ฟีรอมิเตอร์ สำหรับการประยุกต์ใช้งานด้านวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (Fiber Optic based Fabry-Perot Interferometric Sensor Applied for Mechatronic Engineering) Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy