Return to Article Details การวิเคราะห์และเปรียบเทียบการถ่ายเทความร้อนกับพื้นที่ผิวและน้ำหนัก ของท่อติดแถวครีบ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy