Return to Article Details การทำนายด้วยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ของการแตกหักในงานขึ้นรูปโลหะก้อน โดยอ้างอิงถึงแบบจำลองกลศาสตร์ความเสียหายของลาไมเทีย Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy