Return to Article Details การประยุกต์ใช้แบบจำลองทางสถิติ เพื่อหาส่วนผสมของคอนกรีตบล็อกที่มีต้นทุนการผลิตต่ำ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy