Return to Article Details คุณลักษณะการถ่ายเทความร้อนและการสูญเสียความดันในท่อกลมด้วยแผ่นใบบิด (Heat Transfer and Pressure Loss Characteristics in Circular Tube with Twisted Tape) Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy