[1]
คำพุฒ ป. . and สุรชาติเมธินทร์ อ. ., “Apparatus for Helping Cap Concrete Specimens”, feir, vol. 3, pp. 17–21, Jun. 2003.