[1]
ประสาทแก้ว บ. ., “Risk Area Explorer Robot”, feir, vol. 6, pp. 86–93, Dec. 2005.