[1]
วันทอง ป. . and คำพุฒ ป. ., “การศึกษากำลังอัดของมอร์ต้าร์ผสมเถ้าลอยและหินฝุ่น”, feir, vol. 9, pp. 20–25, Jun. 2007.