[1]
พรหมน้ำฉ่ำ ส. ., นวลพลับ ก. ., ปลั่งกลาง บ. ., and เบียนสูงเนิน ส. ., “Measurement and Display System for Solar Radiation”, feir, vol. 10, pp. 87–92, Dec. 2007.