[1]
ปานสาคร ส. ., สุขนาค ศ. ., พงษ์ศักดิ์ เ. ., and สนรัมย์ ส. ., “Study and Design of a Small Germinated Brown Rice Machine for Home”, feir, vol. 1, pp. 61–67, Jun. 2010.