[1]
โสดาบัน ฉ. ., ชัยสงคราม ว. ., and ปิยรัตน์ เ. ., “Case Study of Reduce Violence in Transient for Capacitor Bank in PEA Distribution System”, feir, vol. 2, pp. 29–36, Dec. 2010.