[1]
จินะวงค้ ร. . and อรรคทิมากูล ส. ., “Design of a Novel Compact Dual Band Dipole Antenna for WLAN”, j.eng.rmutt, vol. 1, pp. 69–79, Jun. 2013.