[1]
ณรัฐ จันทร์ศรี ส. and บุญปก อ., “Carbon Footprint for Production of Banana Crisps”, feir, vol. 15, no. 1, pp. 43–49, Jun. 2017.