[1]
ลังกาพินธุ์ จ. ., ปานสาคร ส. ., กาลศิริศิลป์ ร., โพธิ์รอด ม., and โคตรพรหมศรี ณ., “STUDY AND TESTING OF A LOTUS SEED PEELING MACHINE”, j.eng.rmutt, vol. 15, no. 1, pp. 35–42, Jun. 2017.