[1]
พูนนายม ป., แย้มเผื่อน ไ., วัฒนจิตสิริ ว., ตรันวนพงศ์ ส., and กิมะพงศ ก., “Construction of A Small Semi-automatic Orthogonal Cutting Blade Plam Chopper”, feir, vol. 16, no. 1, pp. 33–42, Jun. 2018.