(1)
วันทอง ป. .; คำพุฒ ป. . การศึกษากำลังอัดของมอร์ต้าร์ผสมเถ้าลอยและหินฝุ่น. feir 2007, 9, 20-25.