(1)
พรหมน้ำฉ่ำ ส. .; นวลพลับ ก. .; ปลั่งกลาง บ. .; เบียนสูงเนิน ส. . Measurement and Display System for Solar Radiation. j.eng.rmutt 2007, 10, 87-92.