(1)
จินะวงค้ ร. .; อรรคทิมากูล ส. . Design of a Novel Compact Dual Band Dipole Antenna for WLAN. j.eng.rmutt 2013, 1, 69-79.