[1]
เฉลิมไพศาลสุข พ. ., ทองคำ ส. ., ภู่ระย้า พ., และ บุญรักษา พ. ., “แบบจำลองเพื่อศึกษาประสิทธิภาพของเครื่องผลิตลมร้อนขนาด 18 กิโลวัตต์ ของเครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอย”, J Ind Tech SSRU, ปี 11, ฉบับที่ 1, น. 34–43, มิ.ย. 2023.