[1]
ใจแก้ว ป., ใจแก้ว ป., คบกลาง ภ., และ คบกลาง ภ., “กำลังยึดหน่วงระหว่างเหล็กเสริมที่เคลือบอีพ็อกซี่กับคอนกรีตที่ ผสมเถ้าชานอ้อย”, J Ind Tech SSRU, ปี 10, ฉบับที่ 1, น. 42–51, มิ.ย. 2022.