[1]
ไกยวรรณ์ ย. ., “การวิเคราะห์แผนแบบการทดลองสุ่มสมบูรณ์ภายในบล็อก ยุทธ ไกยวรรณ์”, J Ind Tech SSRU, ปี 10, ฉบับที่ 2, น. 23–36, ธ.ค. 2022.