(1)
เฉลิมไพศาลสุข พ. .; ทองคำ ส. .; ภู่ระย้า พ.; บุญรักษา พ. . แบบจำลองเพื่อศึกษาประสิทธิภาพของเครื่องผลิตลมร้อนขนาด 18 กิโลวัตต์ ของเครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอย. J Ind Tech SSRU 2023, 11, 34-43.