(1)
ใจแก้ว ป.; ใจแก้ว ป.; คบกลาง ภ.; คบกลาง ภ. กำลังยึดหน่วงระหว่างเหล็กเสริมที่เคลือบอีพ็อกซี่กับคอนกรีตที่ ผสมเถ้าชานอ้อย. J Ind Tech SSRU 2022, 10, 42-51.