(1)
ไกยวรรณ์ ย. . การวิเคราะห์แผนแบบการทดลองสุ่มสมบูรณ์ภายในบล็อก ยุทธ ไกยวรรณ์. J Ind Tech SSRU 2022, 10, 23-36.