[1]
เฉลิมไพศาลสุข พ. , ทองคำ ส. , ภู่ระย้า พ. และ บุญรักษา พ. 2023. แบบจำลองเพื่อศึกษาประสิทธิภาพของเครื่องผลิตลมร้อนขนาด 18 กิโลวัตต์ ของเครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอย. วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 11, 1 (มิ.ย. 2023), 34–43.