[1]
บุญรักษา พ. , ย่องหยี อ. , หอมจันทร์ จ. , พีระพงศ์ ป. , อึ๋งเจริญ อ. , ทองคำ ส. และ อินทมาส พ. 2022. การประเมินศักยภาพเชิงเทคนิคและวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา กรณีศึกษา: อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี. วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 10, 2 (ธ.ค. 2022), 94–105.