[1]
ใจแก้ว ป., ใจแก้ว ป., คบกลาง ภ. และ คบกลาง ภ. 2022. กำลังยึดหน่วงระหว่างเหล็กเสริมที่เคลือบอีพ็อกซี่กับคอนกรีตที่ ผสมเถ้าชานอ้อย. วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 10, 1 (มิ.ย. 2022), 42–51.