กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การพัฒนากระบวนการทำนายในการจำแนกอายุน้ำยางพาราด้วย คลื่นความถี่ไมโครเวฟ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy