กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ตัวแบบการพยากรณ์ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ด้วยวิธีการวิเคราะห์การถดถอยและวิธีโครงข่ายประสาทเทียม Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy