กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การใช้เทคนิคการวัดของไหลด้วยแสงเพื่อศึกษาอิทธิผลของ ตัวแปรทางอากาศพลศาสตร์ที่มีต่อใบพัดกังหันลมแนวแกนนอนในแนวกางใบ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy