กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การศึกษาผลของเวลาที่ใช้ในการให้แรงเชิงกลต่อสมบัติของเส้นใยนาโนเซลลูโลส Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy