1.
รอดแก้วอ-, ภูเจริญอ, ก้อนคงจ, ทองบัวบานร. THE RELATED FACTORS TO ELDERLY FALL HUAROE SUBDISTRICT AMPHOE MUEANG, PHITSANULOK PROVINCE. PSRU J. Sci. Tech. [Internet]. 2018Aug.30 [cited 2022Jan.17];3(2):46-4. Available from: https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/Scipsru/article/view/132831