[1]
มาตรมูล ไ., คล้ายใจตรง อ., and พันไพศาล ว., “PHONOCARDIOGRAM MONITOR VIA BLUETOOTH WIRELESS NETWORK”, PSRU J. Sci. Tech., vol. 3, no. 2, pp. 13–25, Aug. 2018.