[1]
มาตรมูลไ., คล้ายใจตรงอ., and พันไพศาลว., “PHONOCARDIOGRAM MONITOR VIA BLUETOOTH WIRELESS NETWORK”, PSRU J. Sci. Tech., vol. 3, no. 2, pp. 13-25, Aug. 2018.