[1]
คิดดี พ., ด่านชัยประเสริฐ เ., ทองเนื้อแข็ง ว., and ชัยเจริญ ช., “Efficiency of Hanguana malayana (Jack) Merr for Oil Adsorption”, PSRU J. Sci. Tech., vol. 3, no. 2, pp. 35–45, Aug. 2018.