[1]
คิดดีพ., ด่านชัยประเสริฐเ., ทองเนื้อแข็งว., and ชัยเจริญช., “Efficiency of Hanguana malayana (Jack) Merr for Oil Adsorption”, PSRU J. Sci. Tech., vol. 3, no. 2, pp. 35-45, Aug. 2018.