คิดดีพ.; ด่านชัยประเสริฐเ.; ทองเนื้อแข็งว.; ชัยเจริญช. Efficiency of Hanguana malayana (Jack) Merr for Oil Adsorption. PSRU Journal of Science and Technology, v. 3, n. 2, p. 35-45, 29 Aug. 2018.