(1)
รอดแก้ว อ. .-.; ภูเจริญ อ.; ก้อนคง จ.; ทองบัวบาน ร. THE RELATED FACTORS TO ELDERLY FALL HUAROE SUBDISTRICT AMPHOE MUEANG, PHITSANULOK PROVINCE. PSRU J. Sci. Tech. 2018, 3, 46-54.