(1)
รอดแก้วอ.-; ภูเจริญอ.; ก้อนคงจ.; ทองบัวบานร. THE RELATED FACTORS TO ELDERLY FALL HUAROE SUBDISTRICT AMPHOE MUEANG, PHITSANULOK PROVINCE. PSRU J. Sci. Tech. 2018, 3, 46-54.