(1)
คิดดี พ.; ด่านชัยประเสริฐ เ.; ทองเนื้อแข็ง ว.; ชัยเจริญ ช. Efficiency of Hanguana Malayana (Jack) Merr for Oil Adsorption. PSRU J. Sci. Tech. 2018, 3, 35-45.