[1]
รอดแก้ว อ. -., ภูเจริญ อ., ก้อนคง จ. and ทองบัวบาน ร. 2018. THE RELATED FACTORS TO ELDERLY FALL HUAROE SUBDISTRICT AMPHOE MUEANG, PHITSANULOK PROVINCE. PSRU Journal of Science and Technology. 3, 2 (Aug. 2018), 46–54.