[1]
คิดดี พ., ด่านชัยประเสริฐ เ., ทองเนื้อแข็ง ว. and ชัยเจริญ ช. 2018. Efficiency of Hanguana malayana (Jack) Merr for Oil Adsorption. PSRU Journal of Science and Technology. 3, 2 (Aug. 2018), 35–45.