วรรณพรหม ว., กิตติวรเชฏฐ์ ว., สาลี ส., ทรายแก้ว ณ., เมืองใจ ว., สมศักดิ์ ธ., ทองปรอน จ., and กีรติกร ก. “Rajamangala University of Technology Lanna and the Royal Project Foundation:Case Study of : Engineering in Agricultural Systems”. RMUTL Engineering Journal, vol. 1, no. 2, Dec. 2016, pp. 1-7, doi:10.14456/rmutlengj.2016.11.