เพียรตระกูล ธ., คุณวิภูษิต ภ., เจริญสาธิต ก., and เจริญสาธิต ก. “Object Vibration Tracking in Silent Video for Sound Extraction”. RMUTL Engineering Journal, vol. 2, no. 2, Apr. 2019, pp. 53-62, doi:10.14456/rmutlengj.2017.13.