[1]
แก้วพลอย ส. ., แก้วพลอย ส. ., และ จูมผา ว. ., “การเลือกสถานที่ตั้งจุดรับซื้อและการจัดเส้นทางการขนส่งยางพารา ”, RMUTL.Eng.J., ปี 6, ฉบับที่ 2, น. 29–39, ธ.ค. 2021.