[1]
โรจนานุกูล จ. ., ระวังวงศ์ ส. ., และ หอมเขียว ช. ., “การพยากรณ์ค่าความขรุขระผิวในการกลึงคว้านรูในเหล็กหล่อเหนียวโดยใช้วิธีการพื้นผิวผลตอบสนองและการสึกหรอของเม็ดมีด”, RMUTL.Eng.J., ปี 6, ฉบับที่ 2, น. 1–10, ธ.ค. 2021.